CeremoniRum

Danmark er hjemland for mennesker med meget forskellig-artede livssyn. Nogle er religiøse andre er ikke, og et moderne demokrati må rumme alle slags livsanskuelser.

Den danske folkekirke har en central plads i samfundet. Men uden for det kirkelige regi mangler der værdige lokaler til den sociale og traditionsbundne niche af menneskelivet – de rituelle markeringer af livets overgange.

CEREMONIRUM
er et samarbejde, der ønsker at Danmark skal have et sådant rum. Projektet er åben for alle, der ønsker at fremme visionen. Ildsjælene der driver visionen mod realisering er alle frivillige og projektet er støttet af Humanistisk Samfund og Livsceremonier samt Svendborg Architects og Rambøll, som bidrager med faglig rådgivning.

Formål

CeremoniRum arbejder for at alle borgere har mulighed for at benytte værdige rum til at markere livets vigtige begivenheder. Konkret kan dette opnås gennem opførelsen af en bygning specifikt til multikulturelt ceremonielt brug eller ved at omdanne egnede eksisterende lokaler landet over.

Det neutrale ceremonirum har potentiale til at skabe rummelighed i samfundet. Både stat og kommuner kan være med til at skabe plads til alternative livssyn ved at bakke op omkring konceptet om livssyns-neutrale ceremonirum.

CeremoniRum er et tværorganisatorisk samarbejde, der ønsker at skabe mulighed i samfundet for at alle danskere – uanset livssyn – kan markere overgangene i deres liv på en måde, der er værdig og højtidelig.

Nyt på bloggen

CeremoniRum på arkitekturbiennalen i Venedig 2016

april 28th, 2016|0 Comments

Pressemeddelelse:

CEREMONIROOM_press_dansk

Det neutrale ceremonirum skitseret af Svendborg Architects

januar 26th, 2015|2 Comments

Foreningen CeremoniRum har i samarbejde med Svendborg Architects leveret bud på, hvordan det neutrale ceremonirum […]

Gør en forskel

CeremoniRum mangler ildsjæle. Projektet blomstrer på livet løs og har derfor brug for flere kloge hoveder og spidse penne til at skærpe budskabet om det neutrale rum i det rummelige samfund.
Særligt mangler vi frivillige ildsjæle med kompetencer indenfor projektledelse, fundraising, økonomi og medier, men vi er glade for al slags hjælp.
Kontakt Anna hvis du vil høre mere 60956656

Hent brochure

CeremoniRum brochure

Hent vores brochure og læs mere om CeremoniRum
Hent brochure