CeremoniRum uden for Danmark

Der findes endnu ikke et neutralt CeremoniRum, som er åbent for alle og for alle typer ceremonier – på verdensplan! Men der er forskellige bevægelser, som arbejder i samme retning og derfor har forskellige konkrete bud på rum til lignende formål.

I Berlin arbejder “House of One” på at forene tre religioner (kristendom, islam og jødedom) under samme tag på Petriplatz. Initiativtagerne er nået til en enighed om de grundlæggende værdier, der må danne et fundament for sådan et boligfællesskab. Et vidne om, at viljen til sameksistens findes. Her dog kun indenfor religiøse fløje. Projektet søges finansieret gennem crowdfunding og forventes at koste omkring 43 mio. Euro.

I Göteborg kan man finde Ceremonihall, der er et livssynsåbent kapel og derfor fungerer til begravelser. Der er i udformningen taget højde for rituelle behov i forbindelse med begravelser blandt muslimer og jøder. Kapellet tilhører og forvaltes af Svenska Kyrkan i Helsingborg.

MIT chapel på Cambridge University i Boston er udformet i 1955 (og renoveret i 2014) med omhu for ikke at signalere tilhørsforhold til én bestemt religiøs retning. Bygningen har daglige religiøse arrangementer for forskellige religioner og koncerter på programmet.
I samme ånd har Northeastern University et prisvindende ‘Sacred Space’ (åbnet i 1998), som bruges bredt af studerende med forskellige religiøse trosretninger. Rummet bruges udover de religiøse aktiviteter til yoga og tværreligiøse dialogforum.

I San Francisco samlede Interfaith Center i 1995 kræfterne fra forskellige religiøse og multireligiøse organisationer for at skabe et hus udelukkende til tværreligiøse aktiviteter, The Presidio Chapel. Her samles forskellige livssyn omring åndelige og religiøse aktiviteter og til ceremonier af forskellig art. Interfaith Center er livssynsåbent og bygger på samme rummelighed, relativisme, forståelse for fælles mål som CeremoniRum, men er betonet af religiøs klang.

I Houston, Texas donerede et ægtepar i 1971 et ikke-religiøst kapel, som kunne byde folk velkommen uanset trosretning. The Rothko Chapel, som det kaldes, er tænkt som et meditativt sted, der kan rumme alle mennesker og hylder hengivelse til både kunst, spiritualitet og menneskerettigheder. Stedet besøges af over 60.000 mennesker årligt fra alle religiøse trosretninger.

Behovet for livssynsneutrale eller livssynsåbne huse og mødesteder stiger støt. I Norge er bl.a. det humanistiske forbund et stærkt billede på behovet, da de omfatter mere end 75.000 medlemmer. I 2010 forestod de 13.449 ceremonier i religionsneutrale regi – både dåb, konfirmationer, bryllupper og begravelser. Norge har heller ikke et livssynsåbent CeremoniRum – endnu.

Se eksempler på steder her:

Galleri med andre ceremonirum i udlandet