Foreningen CeremoniRum har i samarbejde med Svendborg Architects leveret bud på, hvordan det neutrale ceremonirum kan etableres i eksisterende tomme bygninger.
Se skitserne her:

FORSLAG 1: Brønshøj Vandtårn
FORSLAG 2 og 3: Bispebjerg kolumbarium
Vision
Visionen om det neutrale ceremonirum er skabt med tanke på sameksistens. Behovet er stigende mangfoldighed blandt danskerne  – ikke på grund af indvandring alene, […]