Foreningen CeremoniRum har i samarbejde med Svendborg Architects leveret bud på, hvordan det neutrale ceremonirum kan etableres i eksisterende tomme bygninger.
Se skitserne her:

FORSLAG 1: Brønshøj Vandtårn
FORSLAG 2 og 3: Bispebjerg kolumbarium

Vision

Visionen om det neutrale ceremonirum er skabt med tanke på sameksistens. Behovet er stigende mangfoldighed blandt danskerne  – ikke på grund af indvandring alene, men primært fordi vi bliver mere individualiserede i vores livsanskuelser og i den måde vi vælger at tilrettelægge de meningsfulde øjeblikke i livet.

Med respekt for kulturelle og religiøse forskelle er ceremonirummet tænkt som en neutral ramme der kan rumme det fælles menneskelige behov for ritualer, som går på tværs af religioner, kulturer og tid.

Det åbner muligheder for at en bred vifte af brugere, vil finde det neutrale ceremonirum  brugbart. Måske ikke de mest religiøse ender af spektret (uanset orientering), men de sekulære eller moderat troende og de mange individualiserede livssyn, som ikke hører hjemme i etablerede kasser og som derfor er  ceremonielt hjemløse. Men rummet vil også være attraktivt til ceremonier på tværs af religioner og kulturer.

Visionen bygger på 3 søjler:
Neutraliteten , som sikrer inklusionen
Højtideligheden , som sikrer formålet
Værdigheden, som sikrer ligeværd i samfundet.

Udformning

I de skitserede bud på, hvordan et neutral ceremonirum kan tænkes ind i byens allerede eksisterende, tomme bygninger, er der tre konkrete bud. Grunden til at der er præsenteret 3 forskellige bud, er at vi ønsker at vise, at det neutrale ceremonirum kan være mange ting. Det kan placeres mange steder, det kan udformes på forskellige måder og det kan bruges til flere formål.

Vi ønsker et rum, som er skabt til med højtidelighed, neutralitet og værdighed for øje. Et rum, som har ceremonier som primærfunktion. Men rummet er tænkt som et åbent rum, et inkluderende rum, et imødekommende rum. Derfor kan rummet også tænkes at huse andre formål end de ceremonielle. Kulturelle formål, der som ceremonirummet, har menneskelivet og mangfoldighed, som tema.

Visionen om et neutralt ceremonirum begrænser sig ikke til disse konkrete forslag.

Beliggenhed

Københavns kommune er den kommune, hvor mangfoldigheden er absolut størst. En kommune, hvor kun 60% af borgerne er medlemmer af folkekirken. En udvikling, som ikke har udsigt til at vende fordi det i dag kun er 42% af københavnerne, som døber deres børn i kirken. Af den grund er det oplagt at Københavns kommune bliver bliver den første kommune, som etablerer et neutralt ceremonirum, som kan imødekomme borgerenes forskellighed. Ikke en erstatning eller en konkurrent til den etablerede kirke. Men et supplement til den for de, der ikke føler sig hjemme andre steder.

Af den grund er det oplagt at Københavns kommune viser sig som et flagsskib for rummelighed og sameksistens.