Hvad?

Et CeremoniRum er et sted, hvor man træder ud af hverdagen og ind i en særlig ramme. Et sted, hvor ritualets betydningsfulde indhold og menneskelivets specielle øjeblik mærkes, føles og ses, som noget andet end det vanlige. Og det bygger på tre helt basale forudsætninger: højtidelighed, neutralitet og værdighed.

Højtideligheden sikrer, at rummet er skabt med ceremonierne for øje og derfor gør det særlig egnet til de ritualer som det skal rumme. Der er taget de specielle hensyn, som ceremonielle rum skal tage, nemlig at der stemmes til eftertanke og højtid, og at sorg og glæde kan rummes uforstyrret.

Neutraliteten i rammerne er nøglen, som skal åbne dørene for en bred vifte af brugere med forskellige livssyn. Fundamentets neutralitet er en forudsætning for, at det kan rumme forskellige ceremonier og ikke alene bruges til eksempelvis begravelser.

Værdigheden er viljen til og prioriteringen af opførelsen af et CeremoniRum. Værdigt er det samfund, som anerkender dets borgeres forskellighed og ikke lader borgere stå udenfor eller uden værdige alternativer, fordi de ikke græsser på traditionelle græsmarker. Værdigt er det samfund, som tilbyder os ligeværdige muligheder, så alle mærker samfundets accept og rummelighed.

Hvorfor?

Gennem alle tider har mennesker – uanset livssyn – har et dybt behov for markere livets betydningsfulde øjeblikke. Ofte i et særligt rum, der giver plads til de største og mest betydningsfulde koordinater, som et menneskeliv møder. I vores hjemlige kultur har kirkerne opfyldt dette behov i 1000 år, og de gør det fortsat på fornem vis. De gennemstrør vores landskab som et tydeligt bevis på dette behov for særlige rum.

Det har kunne gå an fordi ‘enhedskulturen’ i Danmark engang var en realitet. Men vores samfund udvikler sig og er i dag mangfoldigt, multireligiøst og ikke mindst sekulariseret. Det vil sige, at danskernes ikke længere definerer sig gennem én bestemt religion. Men det til trods er ceremonier stadig vigtigt for langt de fleste af os – uanset om vi er religiøse eller ej. Mangfoldigheden og kompleksiteten af livsanskuelser kalder på nye rammer. Ikke som erstatning for de eksisterende, men som et supplement.

Opførelsen af et livssynsåbent CeremoniRum vil markere, at Danmark både kan rumme de traditionelle trosretninger, men også imødekomme den individualisering og udvikling, som i dag karakteriserer os. For vores forskellige udtryk til trods har vi stadig et grundlæggende behov til fælles. Behovet for ceremonierne.

Dét samfund, der gør sig umage med at skabe et værdigt og højtideligt rum til disse formål, er et samfund, der anerkender mangfoldigheden blandt dets borgere. Og som tager alvorligt, at sameksistens blandt forskellighed er både uundgåeligt og ønskeligt.

Hvem?

Det livssynsåbne CeremoniRum er et tilbud til en bred vifte af mennesker, både i og uden for de institutionaliserede religioner, som gerne vil fastholde retten til og ønsket om at markere livets eller årets rituelle overgange i værdige og højtidelige rammer. Rammer som i dag ikke findes.

Folkekirken og andre institutionaliserede religioner foretager ritualer på et religiøst grundlag. Borgerlige alternativer udfører de rituelle handlinger som juridiske dokumentationer, men oftest uden den højtidelighed, som ønskes for ceremonien. CeremoniRummet er derfor ikke en konkurrent til hverken de religiøse eller de borgerlige instanser, men et tilbud om rammer, som er højtidelige, neutrale og værdige.

CeremoniRum tiltaler mennesker, som aktuelt står uden egnede alternativer og som dermed kan betegnes som ‘ceremonielt hjemløse’. Som altså står med et reelt behov. Men det tiltaler også mennesker, som imødekommer forskellighed og som ønsker at leve i et samfund, hvor vi ikke bare eksisterer side om side med vores medmennesker, men hvor vi reelt sameksisterer med hinanden. Mennesker, der hylder den rummelighed, som CeremoniRum symboliserer.

Hvordan?

CeremoniRum er tegnet i fire forskellige mulige udformninger. Den rene arkitektoniske udformning er en bygning af glas, som i 2016 blev vist frem for verden i en to meter høj model på verdensudstillingen for arkitektur i Venedig.

Fælles for de forskellige bud på, hvordan et CeremoniRum kan iscenesættes, er et udpræget fokus på sanselighed som ramme omkring livets særlige begivenheder. Rummet er skabt til netop det formål, at lade mennesker markere livets gang og hvor der er taget de specielle hensyn, som ceremonielle rum skal tage.

Rummet er et slags evigt foranderlig rum omkring den personlige livsmarkering. En individuel oplevelse for den enkeltes behov.