CeremoniRum startede som en vag ide i efteråret 2009. I dag er CeremoniRum blevet til en konkret vision drevet af en lille gruppe ildsjæle og åbent for alle, der ønsker at bidrage. Drivkræfterne arbejder frivilligt for at fremme visionen om det livssynsåbne ceremonirum. Vores håb er, at Danmark en dag kan tilbyde alle borgere et værdigt sted at markere ceremonier.

Gennem årene har visionen udbredt sig gennem medierne og vinder indpas i visse politiske kredse. Vi oplever en altovervejende positiv respons på visionen bliver generelt mødt med stor nysgerrighed, opbakning og sympati – og nogle gange med længsel fra dem, som savner rummet allerede i dag.

Mød vores ildsjæle

Anna Balk-Møller
Anna Balk-Møller

Anna er uddannet Mag. Art i religionsvidenskab og psykologi fra Københavns Universitet i 2009 med specialisering i religion & politik, minoriteter og integration. Anna arbejder desuden som seniorkonsulent indenfor forandringsledelse.

“For mig er det livssynsåbne CeremoniRum en unik mulighed for at tage et stort skidt mod et mere rummeligt samfund. CeremoniRummet kan markere og virkeliggøre en bevægelse mod et samfund, hvor vi imødekommer menneskers forskellighed og nyder ligeværdige vilkår på tværs af livsanskuelser – både de religiøse og de sekulære. Heri ligger rummets vigtigste værdi for mig.”

Anna er talsperson for CeremoniRum.

Morten Riiskjær
Morten Riiskjær

Morten er Cand.mag. fra Københavns Universitet i religionssociologi og filosofi – med speciale i Humanisme. En mand med mange facetter; Morten arbejder som kafferister, barista og musiker.

Siden 2008 har Morten været medlem af Humanistisk Samfund og været engageret i forskellige arbejdsgrupper i foreningen. Bl.a. er han underviser i livssyn, humanisme og etik på seminarerne for humanistiske konfirmander.

Mortens humanistiske grundholdning og hans motivation for at engagere sig i CeremonRum udtrykkes ifølge ham selv bedst med humanisten Terents’ ord (ca. 150 fvt): “Jeg er et menneske, og intet menneskeligt er mig fremmed.”

Emilie Refsgaard Hansen
Emilie Refsgaard Hansen

Emilie er studerende på Lunds Universitet i psykologi og freds- og konfliktstudier.
Ved siden af studierne arbejder hun på Børne U.N.I. og får stillet sin skrivelyst som samfundsredaktør på magasinet Papercut Issues.

I maj 2016 skrev Emilie en kronik til Politiken hvor hun netop efterspurgte et nyt rituelt rum. Ceremonirum ser hun tage over dér hvor fravalget af religionen har efterladt os. “Mit engagement i Ceremonirum stammer fra det tomrum, jeg selv stod i, da jeg sørgede. Jeg ønsker, at Ceremonirum skal have højt til loftet, med plads til markeringer af sorg og glæde i alle former, uanset overbevisning. Når Gudstroen forsvinder, må traditionerne ikke forsvinde med.”

Mette Bergmann Jensen
Mette Bergmann Jensen

Mette er Cand. Merc. i Design & Communication Management fra CBS, og har i mange år arbejdet med marketing. Mette blev en af ildsjælene i CeremoniRum i forbindelse med udstillingen “La Biennale di Venezia di Architettura” hvor CeremoniRum var udstillet i 2016.

”Det spændende for mig i arbejdet med CeremoniRum er, at det giver mig et fantastisk indblik i hvordan forskellige interessenter kan samarbejde på tværs i skabelsen af noget helt nyt. CeremoniRum’s vision om, at fokusere på det fælles i forskellighederne og dét at arbejde med kommunikationen om, at uanset hvor forskellige vi er, så har vi alle de grundlæggende livsvilkår til fælles, udfordrer mig fagligt, såvel som personligt.”

Ane Christensen
Ane Christensen

Ane en baggrund som underviser, sekretariatsleder i musikverden og er uddannet psykolog i 2004.

Ane driver firmaet LIVSCEREMONIER, som tilbyder ceremonier til mennesker, der ikke ønsker at benytte folkekirken eller andre trossamfund til deres overgangsceremonier (www.livsceremonier.dk).

“Mit arbejde i Ceremonirum tager afsæt i ønsket om, at alle skatteborgere i Danmark bør tilbydes et smukt og neutralt rum til deres ceremonier – uanset trosretning.”

Vores samarbejdspartnere

CeremoniRum er støttet af

Hent brochure

CeremoniRum brochure

Hent vores brochure og læs mere om CeremoniRum
Hent brochure