CeremoniRum har brug for din støtte og opbakning. Celebration
Du kan donere et valgfrit beløb til arbejdet med CeremoniRum eller blot vise din opbakning til projektet.

Når foreningen skal bede politikerne i København om at prioritere det neutrale ceremonirum, er det vigtigt, at vi repræsenterer en bred vifte af mennesker med forskellige kulturelle baggrunde og livsanskuelser, der bakker op om visionen.

Du kan vise din opbakning på flere måder:

Du kan ‘like’ vores facebook side og dele vores opslag i dit netværk.

Da vi formelt set er etableret som en forening, kan du også blive medlem for derigennem at støtte arbejdet med at etablere et neutralt  ceremonirum i København. Kontingentet på 50,- årligt og går udelukkende til arbejdet i foreningen. Foreningens bestyrelse arbejder alle frivilligt. Det beskedne kontingent skal derfor bidrage til at vi i højere grad kan bruge kræfterne på aktiviteter der kan fremme virkeliggørelsen end på vedvarende at skulle søge om midler til diverse mindre omkostninger.
Alle, som er interesserede i at bidrage aktivt til foreningens arbejde er velkomne.

Du bliver medlem af foreningen CeremoniRum ved at indbetale minimum 50,- via:

•         Kontonummer: 7780 1872803 (husk navn og emailadresse)

•         MobilePay 2677 0910 (husk at notere din emailadresse i kommentarfeltet)

Det er også muligt at støtte projektet økonomisk ved at benytte ovenstående betalingsmuligheder. Skriv blot “Bidrag til CeremoniRum” i kommentarfeltet.